تصویر یکی ازصمیمی ترین دوستان شهید احمد قاسمی کرانی

با سلام و درود فراوان ،

این قطعه شعر از زبان یکی از صمیمی ترین دوستان شهید احمد قاسمی کرانی آقای پویا پارسا داداشی در هفتمین روز شهادت ایشان از دل بر زبان جاری شده است،مکتوب کننده توفیق حضور شرکت ،در مراسم هفتمین روز شهادت این شهید را نداشته و به این طریق خود را برای لحظاتی دل گرم کرده است،این قطعه به توضیح از لحظات که از شهادت این شهید به چه صورت مطلع شده و حرکت به سمت زادگاه این شهید از شمال کشور به همراه پدرش برای شرکت در مراسم تشییع این شهید و مشاهده پیکر پاک این شهید در پایگاه مقاومت شهرستان فارسان که در آن زمان به دلیل حلقه زدن چندین بانو بر دور تابوت این شهید امکان در آغوش گرفتن آنی پیکر این شهید برایش وجود نداشته و پس از منتظر ماندن چند دقیقه برای مدتی با تمام وجود پیکر پاک این شهید را در آغوش گرفته و پس از چند دقیقه تکه پرچمی را که از تابوت این شهید توسط هم رزمش آقای بهزادی نیا به ایشان تقدیم شده و مشاهده لحظات ملکوتی تشییع پیکر پاک این شهید و بازگشت وی به منزل خود را شرح داده است.

 

روزگاری زنگ تلفن خورد و من

باخبر گشتم که پر پر گشته ای

هم رزمت مانده بودش این خبر

را چطور بر من بگویدپشت خط 

او به من گفتش که پویا ابتدا

یک سلامی تو فرست بر محمد(ص)وآلعبا

گفته اش را گوش دادم احمدم 

 

او سکوتی کردو من،گفتم چه شد!؟

گفت احمد گشته است همچون رضا(ع)

در غریبی پرپرو از ما جدا

خون دل کرده است احمد این خبر

داغ دل کرده است احمد این خبر

شاعرم کرده است احمد این خبر

با پدر گشتیم راهیِ دیدار تو

چند روزی را برای دیدنت

در سفر ماندیم

تا که من دیدم تو را در مسجدی

چند آهی منتظر ماندم که تنها ما شویم

آن زمان بودش که بغضم را شکست،این غم دیدار بی دامادیت

زار زار، چون خردسالی بی دفاع

گریه کردم تا بدانند، احمدم

دوستانت از شمال و جایجای کشورم

آمدند دیدار تو

رخت دامادیت را ای رفیق 

 دیدمش اما ندیدم همدمت

من مبارک گفتم این دامادیت

بازگشتم خانه ام اما دلم

خون می گرید به جان مادرم

یاد بردم تا بگویم ای شهید

مادرم در منزلش آواره گشت

تکه پرچم را که در چیبم نهادش ،ضرغام،

دادمش مادر وَ خواهر بوسه کرد

اشک ریختندوشدند در ماتمت

همچون خواهرهای تو ای احمدم.

 

لازم به ذکر است این متن توسط جناب آقای مهندس آرمان نیستانی ضبط و ایجاد شده است،آرمان اکنون به عنوان گوینده در سایت این شهید بزرگوار فعالیت دارد.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید