چاپ
دسته: دل نوشته ها
بازدید: 4191
مدافع حرم

زندگی چه زیباست اما شهادت زیباتر است 

دیدار مشتاقان شهادت چه زیباست اما عزم سفر کردن زیباتر است 

پاسدار حریم ولایت بودن و عاشقانه به آخرت نگاه کردن اندیشه است که جزء در مکتب حسین بن علی و اصحاب و یارانش نمی شود جای دیگر به دنبالش گشت .

و چه صبر جمیلی دارد مادران و پدران شهیدان 

شهداء آرمان هایی دارند، که در عمل می توان آن را دید 

و اگر هزاران سال در کنارشان باشید کم است تا ژرفای فکری و روحیشان را درک کنید 

دنیا را به رنگ آخرت پنداشت خوب است 

 

شهدایی زندگی کردن خوب است 

احمد جان در ذکر حسینیه تیپ در وقت شبانگاهان چه میگفتی 

در آسایشگاه گردان حسین بن علی(ع)به چه نقطه ای دیدگانت رو فرو بردی 

و مناجات سفرنامه شهرکرد به بهبهان تا دمشق را چگونه خواندی 

که تو را آسمانی کردن و الحقیر را زمینی 

اما به یاد عادات همیشگی می نویسم و می بینم که شهیدان زنده اند .

احمد جان 

قرارمان آغوش دلتنگی شهادت 

برادرت ضرغام 

19 دی ماه 1394

 ضرغام بهزادی نیا