فرش کردن نماز جمعه دی ماه 90 .برگزاری نماز جمعه در سالن دانشگاه شهر علامه مجلسی

بسم رب شهداء 

چه حکایتی دارد خون شهید که هر دلی را آرام و هر وجودی را جلاء می دهد .

چه دوستانی را جمع می کند و چه واحد هایی را پاس می کند .

واقعا برایم جالب بود وقتی که می دیدم احمد همراهی می کند شاگردانش را ،

تصویر انداختن فرش نمار جمعه آن روز دی ماه 90 را می دیدم .

برایم جالب بود که احمد چگونه با عشق همراهی می کند مقدم میهمانان خدا را و چه زیبا می اندازد نشیمنگاه مسلمین .

اما نمی دانم واقعا چه ذکری را زمزمه می کرد که این گونه دعایش مستجاب شد .

چه فرشی را در راه خدا برای بندگان خدا انداخته بود که ملایک برایش فرش انداختند .

احمد زمین علم و تحصیل را به دین پیوند داده بود که خدا برایش علم و دین را آمیخته پیوند داد .

چه نگاه آسمانی داردشهید .

چه جالب است افکار شهید .

و چه اکسیری دارد این راه شهید .

نوشته ضرغام بهزادی نیا 

سوم دی ماه 94

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید